Linky - odporúčame

Notárska komora SR www.notar.sk
Notárska komora ČR www.notarkom.cz

Obchodný register SR www.orsr.sk
Živnostenský register www.zrsr.sk
Obchodný register ČR www.justice.cz

Karaster SR www.geodesy.gov.sk - www.katasterportal.sk
Kataster ČR www.czuk.cz

Pozemkový fond SR www.pozfond.sk
Pozemkový fond ČR www.pfcz.cz

Súd SR www.justice.gov.sk
Súd ČR www.justice.cz

Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk
Ústavný súd SR www.concourt.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti ČR www.justice.cz

Úrad priemyselného vlastníctva SR www.upv.sk
Úrad priemyselného vlastníctva ČR www.upv.cz


návrat na hlavnú stránku