Mobilná kancelária

V prípade, že z časových alebo iných dôvodov nemôžete navštíviť notársky úrad, je Vám k dispozícii naša mobilná kancelária. Notár, alebo ním poverená osoba sa dostaví na Vami určené miesto s potrebným technickým vybavením (notebook, scanner, tlačiareň). Prostredníctvom mobilného vybavenia vieme uskutočniť notárske úkony aj mimo kancelárie. V prípade, že máte záujem využiť túto nadštandardnú službu, kontaktujte nás prosím na naších telefónnych číslach, alebo e-mailom.

Kontakt